Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná

Kto sme ?

Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná bolo zriadené 15.09.2006 za účelom poskytovania sociálnych služieb. V roku 2016 začala Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku intenzívne pracovať na rekonštrukcii domu v Banskej Bystrici, ktorého je vlastníkom. Účelom prestavby bolo pripraviť túto nehnuteľnosť na sociálne zariadenie krízovej intervencie pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Bola to neľahká práca, často skomplikovaná rôznymi nepredvídateľnými  situáciami, no za podpory pána riaditeľa,  zamestnancov ECAV , dobrovoľníkov pri fyzickej práci a v nemalej miere darcov zariadenia, kuchynského vybavenia a ošatenia sme mohli v apríli tohto roku prijať prvé mamičky s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nemali zabezpečené ubytovanie .

Domov v zariadení DEBORA môže nájsť až 17 ľudí v núdzi. Tri podlažia sú upravené tak, aby poskytovali komfort a útulné bývanie. Všetkým zamestnancom zariadenia záleží na tom, aby pomohli prekonať klientom ťažké životné obdobie a pomohli im vrátiť sa do normálneho života. Motivácia a dlhodobá práca s nimi ich má naviezť k  tomu, aby aktívne riešili svoju nepriaznivú situáciu a nespoliehali sa len toto zariadenie.

DEBORU všetci pripravovali s láskou. Dnes už môžeme skonštatovať, že mamičky s deťmi, ktoré vyhľadali pomoc, sa v tomto sociálnom zariadení cítia dobre, spolupracujú na zmene ich nepriaznivej situácie, aktívne sa zapájajú do domácich prác, ale aj pri úprave a skrášlení okolia budovy. Vďaka najmenším obyvateľom z  domu počuť smiech, detské pesničky a štebotanie. Tvoria jednu veľkú rodinu.

Bezpečný priestor pre ženy

0800 212 212

Linka je bezplatná, dostupná nonstop a anonymná.

Pomoc a podporu Vám poskytnú vyškolené poradkyne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Máte problém? Nechajte nám číslo a my vám zavoláme naspäť!