Aktuality zo zariadenia

Aktuality z nášho zariadenia môžete sledovať aj na našom FB profile DEBORA útulok pre matky s deťmi:

Vyjadrenie k ochoreniu COVID-19

Nášmu sociálnemu zariadeniu je prvoradé zdravie našich klientov, zamestnancov a partnerov. Preto sme v súvislosti s ochorením COVID-19 prijali všetky potrebné opatrenia, ktoré nariadil Ústredný krízový štáb SR a mesto Banská Bystrica. Klienti aj zamestnanci boli poučení o všetkých usmerneniach hlavného hygienika SR a naďalej sú informovaní o ich aktualizácii. Všetky zmeny zdravotného stavu sú klienti povinní hlásiť riaditeľke zariadenia a v prípade hrozby sa zvolí postup, ktorý je v súlade s nariadeniami. V zariadení sú dostupné osobné ochranné prostriedky a dezinfekčné prostriedky. Len vzájomnou spoluprácou a rešpektovaním dohodnutých pravidiel je možné túto ťažkú situáciu zvládnuť. Preto je veľmi dôležitá disciplína v našom zariadení a v súčasnosti je možné prijímať nových klientov len v prípade dodržania všetkých nariadení, ktoré v prípade záujmu verejnosti bližšie objasní vedenie zariadenia. Dary a inú pomoc od verejnosti naďalej nepríjmame. Potenciálnych klientov prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

V prípade, že sa situácia upokojí, budeme všetkých záujemcov informovať aj prostredníctvom sociálnych sietí. Ďakujeme za pochopenie a prajeme všetkým hlavne veľa trpezlivosti a zdravia.

https://www.facebook.com/DEBORAutulok/

Veríme, že aj v roku 2020 budete chcieť darovať dve percentá zo svojich daní na podporu dobrých vecí. Ďakujeme, ak ste sa rozhodli práve pre naše zariadenie .

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmu
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu