Aktuality zo zariadenia

Aktuality z nášho zariadenia môžete sledovať aj na našom FB profile DEBORA útulok pre matky s deťmi:

https://www.facebook.com/DEBORAutulok/

2% 2023

Naši sponzori v roku 2022

Vojna na Ukrajine

Pomáhame tým, ktorí to naozaj potrebujú aj vďaka vám! ĎAKUJEME! 💙💛❤️
Patríme medzi malé sociálne zariadenia krízovej intervencie s troma zamestnancami a bratom farárom. Od prvej chvíle, ako bolo potrebné sa zapojiť do pomoci pre odídencov z Ukrajiny, pomáhame v rámci našich možností bez ohľadu na pracovnú dobu.
Aktívne spolupracujeme s oddelením cudzineckej polície v Banskej Bystrici. Vždy, keď máme, tak sa podelíme so sladkosťami, plienkami a základným občerstvením.
K dnešnému dňu sme poskytli ubytovanie a potraviny pre 11 odídencov, z toho 5 matiek a 6 detí. Pritom poskytujeme aj naďalej sociálnu službu našim klientkám a ich deťom. Pomôžeme každému, kto nás o to požiada, kto našu pomoc chce prijať a to v takom rozsahu, v akom to naše kapacity dovoľujú.
Okrem iného naša pomoc v našom zariadení nekončí. Na hranice sme poslali 100 kg mäsa, určeného na prípravu jedla pre odídencov a dobrovoľníkov, 30 chlebov a niekoľko bedničiek sladkého pečiva. Veľké ĎAKUJEME patrí partnerom B-Max pekáreň v Ľubici, spoločnosti AMIP v Bratislave, Združeniu vlastníkov poľovných pozemkov PZ Sv. Bartolomeja v Hontianskych Trsťaňoch a ďalším. ❤️ Potraviny boli odovzdané priamo kuchárom bez hraníc a ostatné veci odovzdala priamo na hranici vo Vyšnom Nemeckom dobrovoľníčka za naše zariadenie, ktorá bola vypomáhať pri prvom kontakte s odídencami. Ľuďom rozdávali veci, ktoré darovali spomenutí partneri, ako napr. plášte do dažďa, termosky, termo poháriky, bublifuky a iné.
Viete čo je pre nás najväčšou odmenou a uznaním? Úprimné poďakovanie, úsmev na ich tvári a to, že nám povedia, že sme ich priateľmi. Nezastaví nás ani nemiestna kritika a poznámky ľudí, ktorí nevedia o našej práci nič. Preto aj týmto spôsobom všetkých kritikov prosíme, aby sa aspoň zamysleli pred vyslovením kritiky, či o danej situácii majú všetky informácie a neubližujú zbytočne ľuďom, ktorí nespia pokojne a neustále poskytujú pomoc. Nepovažujeme za potrebné sa neustále chváliť, ako sme pomohli a čo všetko robíme, my pracujeme a naše činy a vďaka ľudí, ktorí o našu pomoc naozaj stoja, hovoria za všetko.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám fandia, sledujú nás a prispievajú nám či už 2% z daní, alebo potravinami v rámci zbierky ,,Podeľ sa a pomôž „ v obchodnom reťazci Lidl Banská Bystrica. Bez Vašej pomoci by to bolo ťažké.
Pomáhame aj vďaka vám! Keď vidíme úsmevy detí a matiek, vieme, že robíme našu prácu správne. Aj vďaka vám, ktorí nás podporujete! Ďakujeme.❤️

Vyjadrenie k ochoreniu COVID-19

Nášmu sociálnemu zariadeniu je prvoradé zdravie našich klientov, zamestnancov a partnerov. Preto sme v súvislosti s ochorením COVID-19 prijali všetky potrebné opatrenia, ktoré nariadil Ústredný krízový štáb SR a mesto Banská Bystrica. Klienti aj zamestnanci boli poučení o všetkých usmerneniach hlavného hygienika SR a naďalej sú informovaní o ich aktualizácii. Všetky zmeny zdravotného stavu sú klienti povinní hlásiť riaditeľke zariadenia a v prípade hrozby sa zvolí postup, ktorý je v súlade s nariadeniami. V zariadení sú dostupné osobné ochranné prostriedky a dezinfekčné prostriedky. Len vzájomnou spoluprácou a rešpektovaním dohodnutých pravidiel je možné túto ťažkú situáciu zvládnuť. Preto je veľmi dôležitá disciplína v našom zariadení a v súčasnosti je možné prijímať nových klientov len v prípade dodržania všetkých nariadení, ktoré v prípade záujmu verejnosti bližšie objasní vedenie zariadenia. Dary a inú pomoc od verejnosti naďalej nepríjmame. Potenciálnych klientov prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

V prípade, že sa situácia upokojí, budeme všetkých záujemcov informovať aj prostredníctvom sociálnych sietí. Ďakujeme za pochopenie a prajeme všetkým hlavne veľa trpezlivosti a zdravia.

Pomôžte našim klientkam tým, že darujete svoje 2% v roku roku 2022

👉Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní: https://www.seddebora.sk/…/Vyhlasenie-o-poukazani…
👉Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti: https://www.seddebora.sk/…/Potvrdenie-o-zaplateni-dane…

Darujte 2% za rok 2021 na podporu lepšieho života matkám a ich deťom

Veríme, že aj v roku 2020 budete chcieť darovať dve percentá zo svojich daní na podporu dobrých vecí. Ďakujeme, ak ste sa rozhodli práve pre naše zariadenie .

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmu
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu