Kontakt

SED Horná Mičiná
Horná Mičiná č.46
974 01 Banská Bystrica

Prevádzka :
SED Horná Mičiná
DEBORA útulok pre matky s deťmi
Topoľová 4924/8
974 01 Banská Bystrica

IČO: 42008204
DIČ : 2022262352

Č. účtu: 2601207970/8330
IBAN: SK 59 8330 0000 0026 0120 7970

Kontakty:

Mgr. Edita Palečková, riaditeľka a sociálna pracovníčka
osoba prvého kontaktu
telefónne číslo: 0905 313 717
email: debora.utulok@gmail.com

Mgr. Zuzana Sliacka, sociálna pracovníčka

Mgr. Lucia Reiterová, psychologička