Ako postupovať, ak máte záujem o poskytnutie sociálnej služby v našom zariadení

Ako postupovať, ak máte záujem o poskytnutie sociálnej služby v našom zariadení

  1. Vyplňte si žiadosť o poskytnutie sociálnej služby  a vyplnenú ju pošlite poštou, alebo ju osobne doručte do nášho zariadenia. Pokiaľ nemáte možnosť vytlačiť si dokument, radi Vám pomôžeme.
  2. Po doručení žiadosti poštou Vás pozveme na osobný pohovor. V prípade, že žiadosť donesiete osobne, pohovor urobíme s Vami hneď pri doručení žiadosti.
  3. Pokiaľ máme voľné miesto  vyzveme Vás, aby ste si vybavili lekársku prehliadku Vy a Vaše  deti. V prílohe je aj tlačivo na potvrdenie k lekárovi ( Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa)
  4. Dohodneme si deň nástupu.

V prípade, že je matka a jej deti v ohrození, zvolíme individuálny prístup. Určíme postup nástupu do nášho sociálneho zariadenia podľa potreby , v záujme ochrany zúčastnených budú niektoré kroky vykonané neskôr a v inom poradí.

Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky osobne, mailom, alebo telefonicky.