DEBORA

Čo znamená meno Debora v Biblii?
Deborah meno hebrejského pôvodu znamená Včela alebo Robotník ako včela. Débora bola prorokyňa, jediná sudkyňa predmonarchického obdobia Izraela. Objavuje sa v kapitolách IV. a V. Starozákonnej Knihy sudcov.

Aké bolo poslanie Débory?
Ako sudkyňa vykonávala spravodlivosť, sedela pod palmou medzi Rámou a Bételom a pomáhala ľuďom s ich kmeňovými rozdielmi a rodinnými problémami. Jej rola oscilovala medzi rolou „dobrej ženy“, mediátorky, sudkyne pokoja našej doby a keď to bolo vážne, predstavovala rolu radovej sudkyne.