Pamiatka reformácie

Reformácia v preklade z latinského slova „reformare“ znamená opraviť, znova dať do poriadku. A tak si počas nasledujúcich dni pripomeňme, že to nie je len historická udalosť a svätodušné sviatky neznamenajú len zapálenie sviečky na hroboch našich najbližších. Reformácia je proces, ktorý sa má odohrávať každý deň v našom živote. Stále si máme uvedomovať svoje chyby, hriechy, nesprávne konanie a vrátiť sa k tomu správnemu smerovaniu. A keď príde koniec našej existencie, nebude to pre nás znamenať smrť ale cestu do raja.

Evanjelium podľa Jána 11:25-26 „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“