Advent

Začína obdobie, ktoré nazývame aj príchodom /z latinského slova adventus – príchod/. Štyri nedele pred Vianocami, pred príchodom Pána Ježiša Krista. Počas tohto adventného času sa pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku. Nakupujeme darčeky, dobroty na prípravu vianočného pohostenia, zdobíme a upratujeme naše domácnosti… Týkajú sa tieto prípravy aj nášho vnútra, našej duše? Budeme pripravení na príchod Pána Ježiša tak, že oľutujeme svoje hriechy, že poprosíme o odpustenie, že napravíme svoje chyby, pomeríme sa, zmeníme svoje nesprávne správanie…? Pripravujeme počas adventu aj našu dušu na príchod Pána Ježiša Krista? Čo je dôležitejšie? V dobe, ktorú žijeme žiaľ, nie je ľahké myslieť aj na svoju dušu. Je za nami náročný rok, ktorý sa dotkol nejedného z nás. Pomoc potrebovali vojnou zasiahnutí ľudia, dotkla sa nás energetická kríza, zdravotnícka a ďalšie iné osobné trápenia, ktoré nám zahlcujú naše hlavy strachom, či únavou. Nie je ľahké nájsť priestor pre seba samého. Je to však veľmi dôležité. Život plynie ďalej, ďakujme Bohu za každý nový deň, ktorý môže byť novým začiatkom-príchodom, lebo príchodom Pána Ježiša nastáva doba milosti. Skúsme sa počas tohto adventného času aspoň na chvíľu zamyslieť, čo je pre nás dôležitejšie? Skúsme spraviť aspoň niečo preto, aby Vianoce neboli len o zhone, darčekoch, či kapustnici. Oslávme príchod Pána Ježiša najmä v našich srdciach.