Zjavenie Krista Pána mudrcom

Kresťania 6. januára slávia Zjavenie Krista Pána mudrcom (Zjavenie Pána). O tomto dni sa hovorí aj ako o sviatku Troch kráľov. Biblia počet ani mená kráľov neuvádza, až neskôr sa o nich začalo podľa legendy hovoriť ako o Gašparovi, Melicherovi a Baltazárovi. Títo traja králi putovali za hviezdou, ktorá ich doviedla do Betlehema, kde sa poklonili malému Ježiškovi a priniesli mu tri dary, zlato, kadidlo a myrhu. Evanjelium podľa Matúša, z ktorého sa o tomto sviatku hovorí, je postavené na tom, že títo muži boli mudrci, ktorí sa zaujímali o astrológiu. Ježiša v Betleheme našli podľa hviezdy, ktorá ich k nemu doviedla. Pri ceste naspäť sa Jeruzalemu vyhli, mali sen, v ktorom ich anjel Pánov varoval, aby sa nevracali ku kráľovi Herodesovi. Ten totiž chcel informácie o tom, kde presne betlehemské dieťa býva, obával sa, že príde o moc, a tak sa plánoval narodeného Ježiša zbaviť. Jozef a Mária s Ježiškom odišli do Egypta. Jozefovi sa vo sne tiež zjavil anjel Pánov, ktorý ich varoval pred Herodesom. Ochrániť Ježiša mali tak, že s ním ujdú do Egypta. Tam prečkali až do Herodesovej smrti. Podľa legendy sa traja králi po návrate z Betlehema dali pokrstiť a stali sa z nich biskupi.